FACILITY

શાળા વર્ગખંડ

વર્ગખંડ  એ ભણતરનું કેન્દ્ર છે અહી જ વિદ્યાર્થી દરેક વિષયની તર્કસંગત ,સૈધ્યાંતિક અને સરળ સમજુતી અપાય છે દરેક વર્ગ ખંડમાં કેમેરાની ગોઠવણી દ્વારા સતત અવલોકન તેમજ ટુ વેસ્પીકર દ્વારા જીવંત સંપર્ક રખાય છે

સિદ્ધિઓ અનેસ્કોલરશીપ

વિદ્યાર્થીઓ જીલ્લા કક્ષાની તેમજ આંતરશાળાકીય વિવિધ સર્ધાઓમાં સાળાનું નામ રોશન કરનાર વિધાર્થી ને સાળા તરફથી પ્રોત્સાહિત  કરવામાં આવશે વિધાર્થીમાં સર્જનાત્મક  શક્તિ બહાર લાવવાના પ્રયાસરૂપે સંસ્થા તરફથી શિક્ષકો દ્વારા જ સાળાનું મેગેઝીન "Student voice " તૈયાર કરવામાં આવશે જે વિધાર્થીઓને પણએટલું  જ ઉપયોગી  થઇ રહેશે શાળા તરફ થી ધોરણ૧૦માં પાટણ કેન્દ્રમાંપ્રથમ  દશ વિદ્યાર્થી ઓને  પ્રવેશ  સાથે બે વર્ષ સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે શાળાના ધોરણ ૧૨ના પરિણામમાં   કેન્દ્રમાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમાંકી વિદ્યાર્થી ઓને   સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે

પ્રયોગશાળા

નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ જીવવિજ્ઞાનભૌતિકવિજ્ઞાન,રસાયણવિજ્ઞાન પ્રાયોગિક અભ્યાસ માટે અધતન સાધનોથી સજ્જ જે વિધાર્થીઓને પોતાના ભવિષની રેખા પસંદ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે

બસ સુવિધા

દુરના વિસ્તારમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે બસ સુવિધા ઉપલબ્ધ

પુસ્તકાલય

વિદ્યાર્થીઓ માં પ્રિય જે વાંચનનો ખજાનો ધરાવે છે જેમાં સમગ્ર ભારતમાં લેવાની પ્રવેશ પરિક્ષા માટે ઉપયોગી સાહિત્ય ,વિવિધવિજ્ઞાનશાખાનાપુસ્તકોતથામહાનનેતાઓનાજીવનચરિત્રનાપુસ્તકોવિદ્યાર્થીમાંઈતરવાંચનનોરસકેળવેછે

શાળાની વિશેષતા

« પાટણ નામંકિત શીક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ «  શાળા દ્વારા જ વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે  AIEEE/PMT  વગેરેની તૈયારી માટે નિષ્ણાત ફેકલ્ટીની વ્યવસ્તા «  સરકારની વિચારધારા સાથે સંપૂણ સાતત્ય «  શાળા તરફથી ધોરણ૧૨ પછીની વિવિધ શાખાઓમાં સતત કાર્યશીલ રહે «  દરરોજ નિયત વિષયની પૂર્વ આયોજિત ટેસ્ટ કે જેથી વચનમાં વિદ્ધાર્થીઓ નિયમિત રહે «   શાળામાં અનુભવી લાયકાત ધરાવતા   શિક્ષણ ગણ

ઉચ્ચ્ચ્તર માધ્યમિક

સવારે ૭:૩૦ થી ૧૧:૩૦ વિવિધ વિષયોનું શૈક્ષણિક કાર્ય બપોરે ૧૧:૩૦ થી ૧૨:૦૦ અલ્પાહાર તેમજ અર્ધ વિરામ બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૧:૩૦ શાળામાં વિવિધ વિષયોનું પ્રાયોગિક કાર્ય તેમજ દૈનિક કસોટીનું આયોજન

પ્રાથમિક ,માધ્યમિક

સવારે ૭:૩૦ થી ૧૨:૩૦ વિવિધ વિષયોનું શૈક્ષણિક કાર્ય બપોરે ૧૨:૩૦ થી ૦૨:૦૦ અલ્પાહાર તેમજ અર્ધ વિરામ બપોરે ૦૨:૦૦ થી ૦૪:૩૦ શાળામાં વિવિધ વિષયોનું પ્રાયોગિક કાર્ય તેમજ દૈનિક કસોટીનું આયોજન